طراحی و مهندسی

رخشان آبتین

در این واحد با بهره گیری از ابزار و دستگاه های مناسب جهت اندازه گیری دقیق ابعاد (اپتیک) و کنترل نهایی با کمک نرم افزارهای Cad cam , Catia و Solidwork نقشه ی سه بعدی محصولات تهیه و قبل از هرگونه عملیات کنترل و به صورت فایل دیتا جهت ماشینکاری و ساخت قطعات انجام می پذیرد.