تزریق کاری

رخشان آبتین

در این واحد تست و خدمات تزریق مواد پلاستیک و لاستیک تا 160 گرم با دستگاه فول پورت NBM انجام می پذیرد.