Knight Blog Post

درباره ماشرکت تولیدی صنعتی رخشان آبتین ، با 33 سال سابقه، تولید کننده انواع قطعات خودرو نظیر بازوی برف پاک کن، هزار خار، روزنه های شیشه شوی و ... برای انواع خودروهای تولید داخل یا خارج می باشد.